O-skola.lv misija:

Izveidot un uzturēt bērnu un skolēnu apmācības sistēmu, kas ir kvalitatīva, moderna un izmantojama jebkurās dzīves situācijās gan attālināti, gan klātienē.

 Misijas pamatvārdi: “Mani bērni ir tā vērti, lai saņemtu kvalitatīvas, modernas zināšanas un izglītību.”


Aptaujas rezultāti par attālināto mācīšanos 2020.gada pavasarī:


O-skola.lv mērķis

Palīdzēsim mūsu bērniem mācīties patstāvīgi, izveidojot palīglīdzekli - mācību satura digitālo bibliotēku.

- Izveidot un uzturēt tādu esošās vispārējās, speciālās un interešu izglītības sistēmas papildinājumu, kas ļauj jebkura vecuma, sociālā statusa, fizisko spēju bērnam patstāvīgi apgūt konkrēta mācību priekšmeta pamatu un iegūt spēju patstavīgi risināt uzdevumus;

· Izveidot mācību sistēmu patstāvīgai zināšanu apguvei, saglabājot maksimālo zināšanu kvalitāti;

· Izveidot mācību sistēmu, kas ir interesanta, vienkārša, viegli uztverama bērnam (skolniekam);

· Zināšanu apguvei izmantot modernas tehnoloģijas;

· Mācību vielai jābūt pieejamai jebkuram bērnam jebkurā pasaules malā, jebkurā diennakts laikā, ja vien ir internets un ierīce tā lietošanai;

· Mācību materiālam un tā tehniskajam risinājumam jāatbalsta un jāatvieglo vecāku misija attālināta mācību procesa ietvaros;

· Mācību materiālam un tā tehniskajam risinājumam jāatbalsta un jāatvieglo skolotāja darbs attālināta mācību proces ietvaros;

· Projekta rezultātam jābūt izmantojamam ilgtermiņā.


 .