Par projektu

Projekts radies, meklējot iespējas un risinājumus šī brīža krīzes situācijai skolēnu izglītības kvalitātes un patstāvīga mācību apguves procesa vienkāršošanai.

Projekta mērķis – padarīt skolēnam pieejamas zināšanas un izpratni jaunas tēmas apguvei jebkurā mācību priekšmetā attālinātā mācību apguves situācijā.

Projekta darba rezultāts jeb materiāls būs izmantojams ilgtermiņā gan attālinātā mācību procesā visas valsts līmenī (līdzīgi kā patreizējā krīzes situācijā), gan kā atbalsta līdzeklis skolēniem gatavojot mājas darbus un gatavojoties jebkāda līmeņa pārbaudes darbiem, gan gadījumos, kad atsevišķs skolēns atrodas prombūtnē (slimības vai cita iemesla dēļ) no klātienes mācību procesa, materiāls būs izmantojams kā palīglīdzeklis zināšanu apguvei mājas apmācībā esošiem.Projekta paredzamie rezultāti

Projekta rezultātā tiek sagatavoti īsi video sižeti par katru mācību tēmu katram mācību priekšmetam visām klasēm (1-12.klasei) kā palīglīdzeklis mācību satura apguvei. Katra macību video sižeta garums 5 (piecas) līdz 15 (piedspadsmit) minūtes, kura laikā skolotājs izskaidro konkrēto mācību vielu konkrētā mācību priekšmetā, atbilstoši vispārējās izglītības mācību programmas standartiem. Paredzams, ka video sižeti būs izmantojami jebkuram skolniekam, kurš vien apgūst vispārizglītojošo mācību programmu Latvijā. Video sižeti tiks veidoti tadējādi, lai vienkāršā, atbilstoša vecuma skolēnam saprotamā formā izskaidrotu jauno mācību tēmu vai atgādinātu stundā runāto (piemēram, 2.klases latviešu valodā tēma “Teikuma priekšmets” vai “Izteicējs teikumā” u.tml.).

Video sižeti tiek veidoti tik īsi, lai skolēns iegūtu iespēju saņemt profesionālu pedagoga paskaidrojumu mājas apstākļos un tas būtu labs mācību palīglīdzeklis. Video sižetos nav paredzēts dot skolēnam konkrētus uzdevumus, tikai un vienīgi sniegt paskaidrojumu par tēmu, un piemēri, tādējādi, lai skolēnam atvieglotu turpmāko patstāvīgo darbu ar pārējiem mācību resursiem (mācību grāmatām, darba lapām u.tml.). Video sižeti turpmāk būs viegli un bez īpašiem resursu ieguldījumiem uzlabojami vai nomaināmi, atbilstoši izmaiņām izglītības programmā vai pedagoģisko paņēmienu tendencēm.


Projekts paredz arī interešu izglītības, dažādu izglītojošo materiālu veidošanu skolēniem, vecākiem un skolotājiem.

Projekts paredz citu interešu grupu iesaisti un veidot digitālos mācību palīglīdzekļus  - mazākumtautību, invalīdu,  bērnus ar īpašām vajadzībām un citus.


Saturs

O-skola.lv ir produkts lietošanai ilgtermiņā, projekta saturu, vizuālo noformējumu un tehnisko risinājumu veidojuši skolēnu vecāki, skolēni un pedagogi, kas ļauj apgalvot to, ka projekta rezultāts ir un būs gana interesants un ļoti kvalitatīvs:

- Mācību saturs saskaņā ar mācību programmām,

- Skaidrs konkrētas mācību tēmas izskaidrojums,

-    Viegli uztverams audiovzuālais risinājums.

Projekta veidotāji rūpīgi izanalizējuši dažādas audiovizuālo mācību pasniegšanas veidus pasaulē. Skaidrojuši skolēnu viedokli, un saskaņojuši mācību saturu ar skolotāja iespējām to pasniegt.

Mācību video jābūt saprotamam, ekrānā nevajadzētu būt uzmanību novērsošām lietām. Jāakcentē svarīgākais. Iespēja skatīties atkārtoti, lai izprastu jauno mācību vielu. Izmantota jaudīga un populāra platforma satura pieejamībai visā pasaulē.

Projekta mērķis ir vienlaikus apkopot arī labākās satura idejas vienkopus, kas jau ir izveidotas, tādējādi radot platformu kā palīglīdzekli jebkuros mācību jautājumos. .