O-skola.lv tapa kā loģisks turpinājums situācijai, kas mūsu ģimenēs radās 2020.gada 23.martā jeb brīdī, kad mūsu bērni – sākumskolas un pamatskolas skolēni sāka mācīties attālinātajā mācību režīmā.

O-skola.lv sākās, kā divu sākumskolas un pamatskolas skolēnu mammu iniciatīva, lai padarītu attālināto mācīšanos kvalitatīvāku, emocionāli saudzējošāku gan bērniem, gan vecākiem, lai no vecākiem noņemtu pēkšņi uzkritušo skolotāju darba slodzi.

Šobrīd O-skola.lv apvieno domu biedru grupu – vecākus un bērnus, atbalstu šobrīd sniedz skolas un skolotāji. 

O-skola.lv audio vizuālajam noformējumam esam piesaistījuši profesionālus satura redaktoru, operatoru un montāžistu. Izsakām milzīgu pateicību pedagogiem un skolām par kvalitatīvo darbu audio vizuālo ierakstu tapšanā.  

Par biedrību "Izglītības attīstībai"

2020.gada maijā tika izveidota biedrība 'Izglītības attīstībai" ar mērķi:

- Izveidot un uzturēt tādu esošās vispārējās, speciālās un interešu izglītības sistēmas papildinājumu, kas ļauj jebkura vecuma, sociālā statusa, fizisko spēju bērnam patstāvīgi apgūt konkrēta mācību priekšmeta pamatu un iegūt spēju patstāvīgi risināt uzdevumus;

- Izveidot mācību sistēmu patstāvīgai zināšanu apguvei, saglabājot maksimālo zināšanu kvalitāti;

- Izveidot mācību sistēmu, kas ir interesanta, vienkārša, viegli uztverama bērnam (skolniekam);

- Zināšanu apguvei izmantot modernas tehnoloģijas;

-  Izveidot tādu attālināto mācību sistēmu, kas nodrošina turpmākus principus:

                  - mācību vielai jābūt pieejamai jebkuram bērnam jebkurā pasaules malā, jebkurā diennakts laikā, ja vien ir internets un ierīce tā lietošanai;

                  -  mācību materiālam un tā tehniskajam risinājumam jāatbalsta un jāatvieglo vecāku misija attālināta mācību procesa ietvaros;

                  - mācību materiālam un tā tehniskajam risinājumam jāatbalsta un jāatvieglo skolotāja darbs attālināta mācību procesa ietvaros;

- Attālinātās mācību sistēmas rezultātam jābūt izmantojamam ilgtermiņā;

- Attālinātai mācību sistēmai un tās produktiem jābūt tādiem, kas veido ietekmi uz sociālo vidi ģimenēs un bērnu audzināšanas iestādēs.                                                                             Projekta autores: 

Indra Faksa

Esmu divu skolēnu mamma, mani bērni mācās 2.klasē un 2.klasē.

Manas zināšanas un pieredze ļauj man ģenerēt unikālas idejas, bet rakstura īpašības – organizēt, uzturēt un realizēt gan šādu fantastisku un daudziem vecākiem un skolēniem ļoti, ļoti vajadzīgu projektu kā O-klase.lv, gan arī citus nozīmīgus projektus.

Esmu mācījusies tiesību zinības Latvijas universitātē. Regulāri apmeklēju dažādus profesionālo zināšanu, uzņēmējdarbības iemaņu, svešvalodu kursus un apmācības.

Konsultēju klientus darba tiesību, muitas, nodokļu, bērnu tiesību un citos jautājumos.

Esmu pārstāvējusi Latvijas muitas dienestu ANO dažādos jautājumos, kas saistīti ar atsevišķu kravu un pasažeiru komercpārvadājumu organizēšanu.

Piedalījos Latvijas loģistikas asociācijas dibināšanā (ieprieksējais nosaukums – Latvijas muitas brokeru asociācija) un darbojos tajā līdz šai dienai.

Esmu piedalījusies jaunas uzņēmējdarbības nozares muitas brokeru pakalpojumu ieviešanā Latvijā gan piedaloties likumdošanas bāzes izveidē, gan uzņēmējdarbības nosacījumu izstrādē un ieviešanā, gan muitas brokeru darbinieku apmācības sistēmas izveidošanā.

Kā Latvijas loģistikas asociācijas (LLA) pārstāvis esmu piedalījusies dažādās darba grupās likumdošanas normu projektu izstrādē un citās patstāvīgajās darba grupās.

Esmu vadījusi un piedalījusies dažādos ES finansētos projektos gan Latvijas ietvaros, gan citās valstīs.

Kopā ar kolēģi piedalījos Eiropas Savienības Tiesas procesos kā uzņēmuma pārstāvis prejudiciālu jautājumu izskatīšanā.

Man ir pasniedzēja un lektora pieredze vairāk kā 20 gadu garumā (semināru, kursu vadīšana, vieslektors Banku augstskolā).

2010.gadā LIAA un ERAF programmas ietvaros izturēju konkursu un ar savu biznesa ideju piedalījos programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” apmācībās “Inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšana”.

Patreiz papildus savai saimnieciskajai darbībai, esmu Biedrības “Latvijas loģistikas asociācija” aktīvs biedrs. 

Ingrīda Bondare

Esmu divu skolēnu mamma, mani bērni mācās 3.klasē un 6.klasē.

Mana izglītība un darba pieredze ļauj organizēt, vadīt un īstenot daudziem vecākiem un skolēniem ļoti vajadzīgu projektu kā O-skola.lv. Uz šo ideju spēju lūkoties no vairākām pusēm.

Esmu ieguvusi augstāko profesionālo izglītību (sociālais darbs) augstskolā “Attīstība” un esmu sudējusi biznesa vadības maģistrantūrā Biznesa augstskolā “Turība”.

Mana līdzšinējā darba pieredze ir projektu vadīšana un stratēģija, analīze, mārketinga un reklāmas kampaņas, radoši projektu risinājumi, scenāriju rakstīšana, copywriting, video-audio producēšana. 

Savā darbā augsti novērtēju pieredzi un profesionalitāti no visām iesaistītajām pusēm.

Piedalos starptautisku projektu vadīšanā, piedalos skolēnu karjeras dienās, aktīvi sabiedriski darbojos skolēnu mācību uzņēmumu vērtēšanā.

Producēšanas karjeru uzsāku Latvijas televīzijā. Jau 20 gadus esmu uzņēmēja. 

Pieredzi esmu guvusi iepriekš strādājot kā dažādu raidījumu un filmu neatkarīgā producente vairākos valsts un komerciālos televīzijas kanālos. Esmu piedalījusies 1990.gada un 2003.gada Dziesmu un deju svētku procesu menedžēšanā. Ilgāku darba periodu darbojos dažādu kultūras pasākumu (koncertu)  producēšanā.

Piedalījos Rīgas Doma Kora skolas dibināšanā, attīštīšanā, personāla atlasē un stratēģijas veidošanā. 8 gadus strādāju Rīgas Doma zēnu korī un skolā, kur vadīju starptautiskus koncertu un mūzikas festivālu projektus.

Patreiz papildus pamata darbam savā uzņēmumā, esmu Biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes locekle, Biedrības “Pierīgas Partnerība” padomes locekle, Mārupes domes sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes locekle.


PUBLIKĀCIJAS:

15.04.2020 www.tvnet.lv  -   https://www.tvnet.lv/6950594/radita-jauna-macibu-video-platforma-o-skola-lv

15.04.2020 www.diena.lv  -  https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/radita-jauna-macibu-video-platforma-_o-skola.lv_-14239592

15.04.2020 Latvijas radio1 - https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/radita-jauna-macibu-video-platforma-o-skola.lv.a128823/

15.04.2020  www.mammamuntetiem.lv - https://www.mammamuntetiem.lv/articles/47481/radita-jauna-macibu-video-platforma-oskolalv/


 .